Zatererdag 13 mei 2023 van 10:00 tot 14:00 uur.

Spullen inbrengen:
17 april tot 11 mei Elke maandag t/m donderdag van 19:00 tot 20:30 uur

SPI2023.02.22 RMMLMRKT PosterA4A3