SPINDO is dringend op zoek naar VRIJWILLIGERS

Stichting SPINDO organiseert sport en vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking op ZMLK-niveau of lager uit de regio Achterhoek en Liemers. Het gaat daarbij om zowel mensen die thuis of (begeleid) zelfstandig wonen als om bewoners van zorginstellingen, die op individueel niveau of in groepsverband willen recreëren of actief willen zijn. Om dit alles mogelijk te maken, werken er momenteel ongeveer 30 vrijwilligers bij SPINDO. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in ons eigen clubgebouw of in sporthal Rozengaarde.

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die het SPINDO-team kunnen aanvullen. Zonder deze nieuwe vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten in de nabije toekomst niet meer draaiend houden. Daarom dus deze noodkreet:

Wie komt ons team verstreken

voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons secretariaat of kijk even rond op onze website om een beeld te krijgen van onze activiteiten.

Het SPINDO-bestuur