Bijgevoegd het Corona nieuwsbericht namens het bestuur.

Beste deelnemers en vrijwilligers,

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdagavond 26 november moet ook Spindo helaas haar deuren weer sluiten.
Dat betekend dat alle activiteiten, zowel in het clubgebouw al in de sporthal en het zwembad, tot zeker na de Kerstvakantie niet door zullen gaan. In januari 2022 zullen we weer bekijken hoe de situatie op dat moment is. Aan de hand daarvan kunnen we dan besluiten hoe we verder gaan.

We vinden het ontzettend jammer dat we nu alweer tot sluiting moetne overgaan. Maar de gezondheid van eenieder staat bij ons voorop. Wij hopen jullie in het nieuwe jaar weer gezond en wel terug te zien en wensen jullie in ieder geva alvast hele fijne feestdagen en een gezond 2022.

Namens het bestuur,
Marie-Louise Moonen