Naam Stichting Spindo, Sportinstuif en Ontspanning voor verstandelijk gehandicapten
RSIN 816668991
KvK nummer 41046669
Contactgegevens Juliana van Stolbergstraat 7
7009BC - Doetinchem
T (0314) 323 010
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W https://www.spindo.nl
Bestuur

Mevr. ML. Moonen, voorzitter en secretaris a.i.
Mevr. A. Anssems, penningmeester
Dhr. J. Meulenbeek, lid
Dhr. R. Hartjes, lid

Beleidsplan/doelstelling/verlag activiteiten

Hiervoor wordt verwezen naar de informatiebrochure

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers die niet worden beloond.

Financiële verantwoording 

De inkomsten van de Stichting bestaan hoofdzakelijk uit contributies, gemeentelijke subsidies en incidentele sponsering. De eigen kantiene draait in principe tegen kostprijs. De uitgaven omvatten de kosten van onderhoud en instandhouding van het clubgebouw, de kosten van de georganiseerde activiteiten, de huur van externe sportfaciliteiten, almede algemene kosten.

Samenvatting van de financiële  jaarrapportage 2023
 Baten   Kosten  
Deelnemersbijdragen € 15.495 Huisvesting  
Subsidies gemeenten €   8.985 Gas/electra/water €   2.475
Opbrengst kantine €  4.625 Onderhoud gebouw €   6.216
Rente €       15  Belasting/Zakelijke lasten €      958
Rommelmarkt €  2.010  Subtotaal €   9.649
Sponsoring+donaties €     380    
Totaal € 31.510    
     Algemeen  
    Kantoorbehoeften/porti €   1.048
    Telefoon/internet/tv €      654
    Verzekeringen €   1.951
    Abonnementen/contributies €      307
    Afschrijvingen €   9.407
    Bankkosten €      482
    Overige alg./bestuurkosten €      189
    subtotaal € 14.038
       
    Diverse activiteiten  
    Inkoop omzet €   5.021
    Toernooien €      765
    Sport en Spel €  11.501
    Feesten ed €   6.420
    Subtotaal € 23.707
       
    Achterstallig onderhoud en kleine inv. €   9.951
       
    Totaal € 49.852
       
    Resultaat -€ 18.342
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2023 € 79.475. De liquide middelen stonden per 31-12-2022 op  € 53.530