Vrijwilligers gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers om het Spindo-team te kunnen aanvullen. Zonder deze nieuwe vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten in de nabije toekomst niet meer draaiend houden. Daarom deze noodkreet! Wie komt ons team versterken?

 

Onze Stichting

Stichting Spindo Doetinchem

Stichting SPINDO biedt sport en vrijetijdsbesteding aan mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking op ZMLK-niveau of lager uit de regio Achterhoek en Liemers. Het gaat daarbij om zowel mensen die thuis of (begeleid) zelfstandig wonen als om bewoners van zorginstellingen, en die op individueel niveau of in groepsverband willen recreëren of actief willen zijn. Om dit alles mogelijk te maken, werken er ongeveer 50 vrijwilligers bij SPINDO. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in ons eigen clubgebouw of in sporthal Rozengaarde.

Onze activiteiten

Algemene informatie

Om al onze activiteiten te kunnen bekostigen, betalen onze leden contributie. Daarnaast vormen subsidie van de gemeentes waar onze leden wonen en incidentele sponsoring een onmisbare bron van inkomsten. Als contributie betalen leden: t/m 15 jaar € 22,50 per kwartaal (€ 90 per jaar). vanaf 16 jaar € 30 per kwartaal (€ 120 per jaar). De contributie wordt ingehouden via een incasso. Dat wil zeggen: Spindo schrijft zelf om de 3 maanden (per kwartaal) het contributiegeld van de bank- of girorekening van de leden af. Daarvoor moet er wel een machtiging ondertekend worden op het aanmeldingsformulier. Tevens accepteren wij Meedoenarrangementen.

Dansen
Dansen

Houdt je van dansen, dan kan je bij ons terecht op de maandag- en donderdag avond. Van popmuziek tot volksdans of een verzoeknummer. Het is allemaal mogelijk.

Creatief
Creatief

Ben je creatief, dan kan je bij ons terecht op de dinsdagavond. Je kan je hier naar hartenlust uitleven met diverse materialen en gereedschappen.

Muziek
Muziek

Houdt je van muziek, dan kan je bij ons terecht op de woensdagavond. Er zijn diverse instrumenten aanwezig van trommels tot gitaren of een tamboerijn

Sport en Spel
Sport en Spel

Ben je sportief, dan kan je bij ons terecht op de donderdagavond. Zaalvoetbal is erg populair maar ook andere sporten zijn er te vinden.

Zwemmen
Zwemmen

Houdt je van water, dan kan je bij ons terecht op de donderdagavond. Lekker bewegen op muziek, of trainen voor en wedstijd? Het kan bij ons.

Disco, Karaoke, Bingo
Disco, Karaoke, Bingo

wil je geen feestje missen, bezoek dan onze vrijdagavonden. Bijna elke maand is er wel een disco of karaoke. Alleen voor deelnemers.

 

Onze geschiedenis

"We moeten gewoon af van de situatie dat een kind met een verstandelijke beperking op de vrije woensdagmiddag thuis zit, terwijl z'n leeftijdsgenootjes naar de voetbalclub of gymnastiek gaan."

Met die gedachte in het achterhoofd kwam in juni 1976 Kasper Haspels met enkele andere gelijkgestemden tot de oprichting van een sport/spel groepje voor (destijds) 5 kinderen. elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur kwamen die trouw en enthousiast naar de instuif. De groep bleef aanvankelijk klein. Ouders hadden een verkeerd beeld van wat voor deze doelgroep werd gedaan, waren helemaal niet van het bestaan van deze toch vrij unieke instuif op de hoogte. Dat veranderde door mond op mond reclame en publicaties in regionale pers echter snel. Begon men aanvankelijk in een gymnastieklokaaltje (een ruimte met de nodige beperkingen) aan de Nieuweweg te Doetinchem, met de groei van de naamsbekendheid groeide ook het aantal deelnemers gestaag en diende zich al na 2 jaar de noodzaak aan te zoeken naar een betere accommodatie. Bestond het sport- en spelaanbod aanvankelijk uit 'sportieve spelvormen' met de toegenomen gemiddelde leeftijd en het grotere aantal deelnemers werd een aanpassing van het recreatieve aanbod, de noodzaak van een uitgebreide(re) begeleidingsgroep en een efficiëntere organisatievorm onontkomelijk. Op 30 juni 1978 resulteerde dit in de oprichting van Stichting Spindo

Nieuwsberichten

Volg ons laatste nieuws of kijk op onze Facebook pagina

View all Posts
mei 11, 2023
Rommelmarkt bij zoekend Spindo

DOETINCHEM - Zaterdag 13 mei is de 37e SPINDO rommelmarkt in en rond het clubhuis. Voorziter...

apr 1, 2023
Rommelmarkt 2023 komt eraan

Zatererdag 13 mei 2023 van 10:00 tot 14:00 uur. Spullen inbrengen:17 april tot 11 mei Elke maandag t/m...

dec 23, 2022
Kerstwens 2022

Spindo wenst alle deelnememers, ouders, begeleiders en vrijwilligers heel fijne feestdagen en...

mrt 29, 2022
Oproep: Wij zoeken vrijwilligers

SPINDO is dringend op zoek naar VRIJWILLIGERS

 
 

Clubgebouw

Juliana van Stolbergstraat 7
7009 BC Doetinchem

ANBI goedgekeurd

Stichting Spindo is een ANBI goedgekeurde instelling. Onze gegevens kunt u hier inzien.

 

Copyright

Copyright © 2024 Stichting SPINDO. Alle rechten voorbehouden.