Bijgevoegd het Corona nieuwsbericht namens het bestuur.

Beste deelnemers, ouders en begeleiders,
 
We mogen weer open!
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari j.l. heeft het Spindo-bestuur besloten dat met ingang van maandag 31 januari a.s. alle activiteiten weer opgestart worden.
 
In het clubgebouw moeten we ons natuurlijk wel aan de volgende regels houden:
In het zwembad en de sporthal gelden de regels die sporthal Rozengaarde hanteert. 
Maar ook daar geldt:
We zijn blij dat er weer lucht komt na deze – toch opnieuw lange – periode van sluiting. We wensen jullie een goede start en veel plezier bij jullie activiteiten.
Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met je coördinator.
 
Het is verstandig om de informatie op deze website (www.spindo.nl) regelmatig in de gaten te houden, in verband met eventuele veranderingen en aanpassingen van de regels.
 
Het bestuur